• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
  • 0(535) 525 15 86

KSK(CSW) 66

KSK 66: 14-25 Mart 2022

Temalar:

  • Öncelikli Tema: İklim değişikliği, çevre ve afet riskini azaltma politikaları ve programları bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi;
  • Gözden Geçirme Teması: Değişen iş dünyasında kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi (altmış birinci oturumun kararlaştırılan sonuçları);

Panel ve Etkinlikler:

Ekofeminizm ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – 22 Mart 2022

Etkinliğin UN Women sayfasındaki detaylı bilgileri için tıklayınız.