• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
  • 0(535) 525 15 86

BTF Projesi

BTF Destek Projesi

Bridge to Turkiye tarafından sağlanan hibe ile, derneğin operasyonel, dijital ve teknik kapasitesinin ve altyapısının geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Web sitesinin iyileştirilmesi, çevrimiçi toplantı sisteminin kurulması ve bu çerçevede geliştirilen digital altyapı ile üyeler ve gönüllüler için toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri sağlanması projenin kapsamındadır.