• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
 • 0(535) 525 15 86
Kırmızı Biber Derneği CSW 2018 Panelinde

Biz Kimiz?

Derneğin amacı; her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı olarak, kadınların ve erkeklerin yaşamın her alanında eşit hak ve sorumluluk üstlenmeleri, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması, çocuk ve LGBTİ haklarının korunması için farkındalık ve savunuculuk çalışmaları yapmak ve bu yolla demokrasinin güçlendirilmesine, yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunmaktır.

Kırmızı Biber Derneği 2011 yılında, Istanbul’da kurulmuştur.

Derneğin adı; “ağzına kırmızı biber sürerim” metaforundan gelmektedir. Her türlü ayrımcı söyleme karşıyız.

 

Derneğimizin amacı;

 • Başta siyaset olmak üzere, tüm karar alma organlarında, ailenin ve toplumun örgütlenmesinde, kadınların erkeklerle eşit hak ve sorumluluk üstlenmesi,
 • Siyasal karar alma süreçlerinde kadınların erkeklerle eşit temsil edilir duruma gelmeleri, böylece eksik katılımın önlenmesi,
 • Kadının; ekonomik, toplumsal ve siyasal hayatın saygın bir üyesi haline gelmesi,
 • Kadınlar ve erkekler arasında statü ve sonuçlarda eşitliğin sağlanması,
 • Demokrasinin güçlendirilmesi, yurttaşlık bilincinin arttırılması için çalışmaktır.

Derneğimizin üyelerinin;

 • “Kadınlar ve erkekler eşit bir biçimde bütün insanları temsil eder” anlayışını savunan
 • Kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığı sonlandıracak adımları atmaya kararlı,
 • Yenilikçi, toplumu ileriye götürebilecek porejeleri olan,
 • Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, insan haklarına saygılı, eksiksiz bir demokrasi ve hukuk devleti olması için ve sivil toplumun güçlendirilmesi için çalışan,
 • Her türlü fanatizme, yobazlığa, ayrımcılığa, toplumsal kirliliğe, şiddete ve savaşa karşı çıkan,
 • Çevreyi koruma bilincine sahip, dürüstlüğü; ilkeliliği ve cesareti, her türlü ortamda birleştirici ve yumuşak bir üslupla sergileyebilen 

birer yurttaş olmaları istenmektedir.

Kırmızı Biber Derneği, 2017 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey (Ecosoc) tarafından, danışman statüsünde akredite edilmiştir.