• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
  • 0(535) 525 15 86
Avrupa Kadın Lobisi Türkiye

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye

AKL’nin misyonu, kadın ile erkek arasındaki eşitliği sağlamak; kadına karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak; kadının insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamak; kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak ve son olarak bütün AB politikalarında cinsiyet eşitliğinin dikkate alınmasını garantilemek için birlikte çalışmaktır. AKL temel olarak AB kurumlarıyla (Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Bakanlar Konseyi) çalışmaktadır.

CEİD(Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği)

CEİD Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi ile ilgili kamu politikalarının oluşturulma ve uygulama süreçlerinin ve sonuçlarının etkin, sistematik ve sürekli izlenmesi için gerekli kamusal ve sivil kapasitenin güçlendirilmesini amaçlayan bir örgüttür. CEİD toplumsal cinsiyet eşitliğini bilimsel olarak izlemek için gerekli uzmanlık bilgisini derlemek; bağımsız izleme deneyimlerini paylaşmak ve biriktirilen bilginin eşit paylaşımına yönelik iletişim olanaklarını yaratmak için çalışır. CEİD, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini etkin biçimde izleyerek önleme amacına hizmet etmek üzere Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi (CEİM) kurarak bu amacına ulaşmaya çalışmaktadır.

Denge ve Denetleme Ağı

Denge ve Denetleme Ağı (DDA), toplumun çeşitli kesimleri ile farklı siyasi görüşlerden ulusal ve yerel 300’e yakın sivil toplum örgütünün, yanı sıra on binlerce destekçiyle takipçinin, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için bir arada mücadele ettiği bir hareket.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)

Eşit, özgür yaşama hakkına ve kadınların kazanımlarına yönelik tehditlere karşı ortak mücadeleye zemin sağlayan EŞİK, 300 den fazla kadın ve LGBTİ+ örgütünden oluşmakta ve ayrıca demokratik kitle örgütleri ve karma örgütler tarafından desteklenmektedir. 

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının insan hakları alanında aktif olarak çalışan STK, akademi temsilcilerinin oluşturduğu, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde yaşadığı başlıca sorunları, ivedilikle uygulanması gereken kentsel politikaları, toplumsal değişimleri önceliklendirmektedir. 

Kadın Koalisyonu

Kadınların siyasete katılımlarını artırmak, yeni katılım yolları bulmak, yerel siyasete feminist bir müdahalenin araçlarını oluşturmak ve yerel eşitlik izleme çalışmaları yapmak amacıyla buluşan kadın örgütlerinden oluşan bir platformdur. 

Kadınlar Birlikte Güçlü

2022’de emeğimizi gasp edenlere, eğitim hakkımızı elimizden alanlara,çalışmamıza engel olanlara,ev işlerini üzerimize yıkıp bizi yoksullaştıranlara karşı susmadık! Sokaklarda #NafakaHaktır dedik.2023’te de mücadelemizle, isyanımızla birlikte güçlüyüz.

NGO CSW

Kadının Statüsü STK Komitesi, NY (veya STK CSW/NY), yıllık BM CSW ve küresel toplumsal cinsiyet eşitliği savunuculuğu için küresel sivil toplumu bir araya getiren platformdur.

Sığınaklar ve Danışma Merkezleri Kurultayı

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten hayatta kalanlara danışmanlık desteği veren ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında politikalar geliştiren örgütlerin oluşturduğu platformdur. 

US WOMEN'S CAUCUS AT THE UN

ABD’li Feministlerin Dünya Çapında Kadınlar Ve Kız Çocukları İçin İnsan Haklarını Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirmek İçin İşbirliği yaptığı platformdur.

Women's Major Group

Kadın Ana Grubu, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 1992 Dünya Zirvesi’nde kuruldu ve burada hükümetler Kadınları sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için toplumdaki dokuz önemli gruptan biri olarak kabul etti. WMG, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma süreçlerinde resmi bir katılımcıdır.