• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
 • 0(535) 525 15 86
Koşuyolu Şenliği

Koşuyolu Şenliği'ne Katıldık

Koşuyolu Muhtarlığı tarafından düzenlenen 3. Koşuyolu Mahalle Şenliği’ne 8 Ekim’de katılım sağladık. Şenlikte 3-6 yaş arası çocuklara toplumsal cinsiyet eşitliğini öğretmek amacıyla hazırladığımız çizgi filmlerimizi gösterdik. 

Derneğimize ROM(Results Oriented Monitoring) Ziyareti Gerçekleştirildi

ROM(Results Oriented Monitoring) Uzmanı Aleksandra Georgievska, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile UN WOMEN Türkiye tarafından uygulanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan projesi kapsamında desteklenen kapasite geliştirme projemizin etkileri ve sonuçları ile ilgili derneğimizle görüşme sağladı.

Üye Buluşması Gerçekleştirdik

Av. Hülya Gülbahar ve Av. Selin Nakıpoğlu’nu da ağırladığımız ve “Medeni Kanun” hakkında söyleşi yaptığımız üye buluşmamızı 9 Eylülde Gazhane’de gerçekleştirdik.

MOR Fest'te Stant Açtık

İstanbul Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen Mor Fest için Kadir Has Üniversitesi’nde stant açtık. Kadın Hareketi’nden çok önemli derneklerin katılım sağladığı festivalde faaliyetlerimizden bahsettik ve ağımızı genişlettik. Bu fırsatı sunduğu için İstanbul Kent Konseyi başta olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

3 Yıllık Stratejik Planımıza Son Halini Verdik

Aldığımız stratejik danışmanlık kapsamında gerçekleştirilen toplantı, eğitim ve anletler sonucunda 3 yıllık bir stratejik plan geliştirildi. 

Ulusal ve Uluslararası Hibe Takip ve İzleme Eğitimi'ni Gerçekleştirdik

25 Mayıs’ta 16 katılımcımız ile Ulusal ve Uluslararası Hibe Takip ve İzleme Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Hibenin ne olduğundan güncel hibe başvurularına kadar bilgilendirildiğimiz detaylı bir eğitim gerçekleştirdik. Grup çalışması ile öğrendiklerimizi pratiğe döktüğümüz eğitimimizi 5 saatte tamamladık.

Üyelerimiz için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Gerçekleştirdik

5 Nisan Çarşamba saat 16.00-18.00 arasında Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ekibinden Duygu Dokuz Şahin tarafından üyelerimize 2 saatlik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi verildi.

ECOSOC Akreditasyonu Bilgilendirme Eğitimini Gerçekleştirdik

19 Nisan Çarşamba saat 16.00-18.00 arasında dış paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz eğitimimizde;

ECOSOC Nedir? 

ECOSOC’a akredite olmanın önemi ve avantajları nelerdir?

ECOSOC’a nasıl akredite olunur?

Sorularına tecrübelerimiz doğrultusunda cevap verdiğimiz  iki saatlik eğitim ile ECOSOC’a akredite olma süreci konusunda katılımcılarımızı bilgilendirdik.

CSW67. Oturumu'nda Paralel Etkinliğimizi Gerçekleştirdik

CSW(Comission on the Status of Women-Kadının Statüsü Komisyonu) 67. oturumunda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin STEM Eğitimi” başlıklı 90 dakikalık panelimizi 9 Mart Cuma günü tamamladık. Panelimize ilgi ve katılım yüksekti. Simültane çeviri yapılan etkinliğimizde katılımcılar iki farklı dilde programı takip edebildi. 

Stratejik Planlama Eğitimimizi Gerçekleştirdik

27 Şubat 2023 tarihinde üyelerimizle bir araya gelip, strateji ve stratejik planlama hakkında, aldığımız eğitimle beyin fırtınası yaptık. Derneğimizin stratejik planlama sürecine katkı sağlayacak birbirinden kıymetli fikirleri birbirimizle paylaştık ve yol haritamızı nasıl çizeceğimize dair fikir edindik.  Bu verimli ve değerli eğitimi düzenleyen Işık Elpek’e çok teşekkür ediyoruz.

csw 67 Paralel Etkinlik Duyurusu

Kadınlar, hayatın her alanında olduğu gibi, eğitim alanında ve özellikle STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitiminde eşitsizlikle karşı karşıyadır. STEM alanlarında temsil ve görünürlük eksikliği ve eğitim ve kariyer fırsatlarına eşit olmayan erişim dahil olmak üzere bir dizi sistemik engel ve önyargı nedeniyle tarihsel olarak içinde yaşadığımız dünyayı şekillendirmekten uzak tutuldular. Bu engeller, kadınların fiziksel, sosyal ve kültürel çevremizin yaratılmasına tam olarak katılamamasına ve tüm cinsiyetler için her zaman kapsayıcı veya eşitlikçi olmayan bir dünyada yaşamamıza neden olmaktadır.

9 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da(Türkiye saati ile 18.00'de) zoom üzerinden gerçekleştirip detaylarını konuşacağımız "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Gelecek için STEM Eğitimi" başlıklı paralel etkinliğimize hepinizi bekliyoruz.

Hibe Başvurularında Proje Hazırlama Yönetimi Eğitimi

Hibe Başvurularında Proje Hazırlama Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirildi

UN Women tarafından desteklenen Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında yapılması planlanan ilk eğitim olan Hibe Başvurularında Proje Hazırlama Yönetimi Eğitimi 19 Ocak 2023’te gerçekleştirildi.

Aşağıdaki başlıkları içeren 6 saatlik bir eğitim düzenlendi.

Eğitim içeriği: 

 • Proje Nedir ve Proje fikri ile hibe programı uyumu 
 • Proje Döngüsü Nedir? 
 • Mevcut Durum-Sorun-Hedef-Paydaş Analizleri 
 • Uygulama 1 
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 
 • Faaliyet-Zaman ve Bütçe Planları Hazırlığı 
 • Sürdürülebilirlik, çarpan etkisi, 
 • İzleme ve Değerlendirme 
 • Uygulama 2 
 • Yapılan Genel Hatalar 
 • Eğitimi Değerlendirme 

UN Women ile Projemiz

Kapasite Geliştirme Projesi
Derneğimiz, 2022 yılında Avrupa Birliği’nin (AB) mali desteğiyle Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından uygulanan, kısa adı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” olan “Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi İçin Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi” projesi kapsamında küçük hibe alan sivil toplum kuruluşları (STK) arasında yer almıştır.

Genel Kurulumuz

17 Aralık 2022 tarihinde 3 yıllık olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Dernek merkezinde yaptığımız bu toplantıda yeni dernek organları seçildi. Eski yönetim ibra edildi. Katılan üyelerimizden gelen dilek ve istekler üzerinde görüşüldü yeni dönem yapacaklarımız kendilerine aktarıldı.

Faaliyet Raporumuz

Ulusal ve uluslararası savunuculuk çalışmalarımızı her üç yılın etkinliklerini Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Komisyonundaki çalışmalarımızı işbirlikçilerimizle olan eylemlerimizi raporumuzda anlattık.