• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
  • 0(535) 525 15 86

ECOSOC(Ekonomik ve Sosyal Konsey) KİMDİR?

Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC); Birleşmiş Milletlerin 6 temel organından biridir.  54 üyeden oluşur.

Konsey hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Aşağıda ECOSOC kapsamında katıldığımız etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

CSW 68

Temalar:

Öncelikli Tema:Yoksulluğu ele alarak, kurumları ve finansmanı cinsiyet perspektifiyle güçlendirerek cinsiyet eşitliğine ulaşmayı hızlandırmak ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi

Gözden Geçirme Teması:  Cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı ( altmış üçüncü oturumun kararlaştırılan sonuçları )

Sivil toplum örgütü yazılı beyanları, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile danışma statüsüne sahip organizasyonlar tarafından sunulmaktadır ve resmi bir düzenleme yapılmadan yayımlanmaktadır.

KSK’68 için 170 Sivil toplum örgütünün yazılı beyanları (written statements) yayınlandı.

Kırmızı Biber Derneği’nin Written Statement’ını okumak için lütfen tıklayınız.

CSW 67

Öncelikli Tema: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için dijital çağda yenilik ve teknolojik değişim ve eğitim

Gözden Geçirme Teması: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada ve kırsal kesimdeki kadın ve kızların güçlendirilmesinde karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar (altmış ikinci oturumun kararlaştırılan sonuçları)

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

CSW 66

Temalar:

Öncelikli Tema: İklim değişikliği, çevre ve afet riskini azaltma politikaları ve programları bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi…

Detaylı bilgi 

 

CSW 65

Temalar:

Öncelikli Tema: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için kadınların kamusal yaşama tam ve etkili katılımı ve karar alma mekanizmalarının yanı sıra şiddetin ortadan kaldırılması…

Detaylı bilgi

 

CSW 64

Temalar

Pekin Eylem Platformu toplantılarının 25. Yılı olması dolayısıyla, oturumun ana odak noktası, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun uygulanmasının ve Genel Kurul’un 23. özel oturumunun sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir… 

Detaylı bilgi

CSW 63

Öncelikli Tema: Cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı;

Gözden Geçirme Teması: Kadınların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmayla bağlantısı (altmışıncı oturumun kararlaştırılan sonuçları)…

 

Detaylı bilgi

 

CSW 62

Öncelikli Tema:Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kırsal kesimdeki kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinde karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar;

Gözden Geçirme Teması:Kadınların medyaya ve bilgi ve iletişim teknolojilerine katılımı ve erişimi ve bunların kadınların ilerlemesi ve güçlendirilmesi için bir araç olarak kullanılması (kırk yedinci oturumun kararlaştırılan sonuçları)…

Detaylı bilgi