• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
  • 0(535) 525 15 86

KSK(CSW) 62

KSK62: 12-23 Mart 2018

62. Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısı-CSW 62

• Öncelikli Tema:
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kırsal kesimdeki kadın ve kız çocuklarının
güçlendirilmesinde karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar;
• Gözden Geçirme Teması:
Kadınların medyaya ve bilgi ve iletişim teknolojilerine katılımı ve erişimi ve bunların
kadınların ilerlemesi ve güçlendirilmesi için bir araç olarak kullanılması (kırk yedinci
oturumun kararlaştırılan sonuçları).

Panel

62. Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısı