• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
  • 0(535) 525 15 86
CSW 65 Uzlaşılmış Sonuçlar

KSK65: 15-26 Mart 2021

Temalar:

  • Öncelikli Tema: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için kadınların kamusal yaşama tam ve etkili katılımı ve karar alma mekanizmalarının yanı sıra şiddetin ortadan kaldırılması;
  • Gözden Geçirme Teması: Kadınların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmayla bağlantısı (altmışıncı oturumun kararlaştırılan sonuçları)

Detaylı bilgi

Panel: 23 Mart 2021 – Istanbul Sözleşmesine Yönelik Saldırılar ve Kadın Hakları Mücadelesi

65. Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısı Kırmızı Biber Derneği Etkinlik Daveti
65. Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısı-CSW 65

Panel kayıtlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/O0CH_yYz0ac

https://youtu.be/zKgnHVfufYI

BM Kadın Birimi Sivil Toplum Direktörü Lopa Banerjee’nin Istanbul Sözleşmesi destek mesajı: