• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
  • 0(535) 525 15 86

KSK(CSW) 64

KSK 64: 9-20 Mart 2020

64. Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısı-CSW 64

Temalar
Pekin Eylem Platformu toplantılarının 25. Yılı olması dolayısıyla, oturumun ana odak noktası, Pekin
Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun uygulanmasının ve Genel Kurul'un 23. özel oturumunun
sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. İnceleme, Eylem
Platformu'nun uygulanmasını ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını ve kadınların
güçlendirilmesini etkileyen mevcut zorlukların ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin tam olarak
gerçekleştirilmesine yönelik katkılarının bir değerlendirmesini içerecektir.