• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
  • 0(535) 525 15 86

KSK(CSW) 63

KSK63: 11-22 Mart 2019

63. Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısı-CSW 63

Öncelikli Tema: Cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için
sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı;
Gözden Geçirme Teması: Kadınların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmayla
bağlantısı (altmışıncı oturumun kararlaştırılan sonuçları);