• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
  • 0(535) 525 15 86

KSK 67: 06-17 Mart 2023

CSW 67 Kadının Statüsü Komisyonu 67. Oturumu

Temalar

Öncelikli Tema: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için dijital çağda yenilik ve teknolojik değişim ve eğitim

Gözden Geçirme Teması: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada ve kırsal kesimdeki kadın ve kızların güçlendirilmesinde karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar (altmış ikinci oturumun kararlaştırılan sonuçları)

Panel ve Etkinlikler: CSW(Comission on the Status of Women-Kadının Statüsü Komisyonu) 67. oturumunda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin STEM Eğitimi” başlıklı 90 dakikalık panelimizi 9 Mart Cuma günü tamamladık. Panelimize ilgi ve katılım yüksekti. Simültane çeviri yapılan etkinliğimizde katılımcılar iki farklı dilde programı takip edebildi. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.