• info@kirmizibiberdernegi.org.tr
  • 0(535) 525 15 86

Ekonomik ve Sosyal Konsey Kimdir? 

Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC); Birleşmiş Milletlerin 6 temel organından biridir.  54 üyeden oluşur. 

Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu (ekonomik, sosyal ve çevresel) ilerletmek için Birleşmiş Milletler sisteminin merkezinde yer alır. Tartışmayı ve yenilikçi düşünceyi teşvik etmek, ileriye dönük yollarda fikir birliği oluşturmak ve uluslararası kabul görmüş hedeflere ulaşmak için çabaları koordine etmek için merkezi bir platformdur. Aynı zamanda önemli BM konferanslarının ve zirvelerinin takibinden de sorumludur.

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in altında 9 çalışma komisyonu görev yapar:

Kadının Statüsü Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, İstatistik Komisyonu, Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Nüfus ve Kalkınma Komisyonu, Narkotik Komisyonu, Orman Forumu, Sosyal Kalkınma Komisyonu, Suçu Önleme ve Ceza Hukuku Komisyonudur. 

Konseye üye ülkelerden sivil toplum kuruluşları danışman statüsünde üye olabilirler. Kırmızı Biber Derneği 2017 yılından bu yana, konseye danışman statüsünde üyedir. Konsey sivil toplumun görüş ve önerilerini Birleşmiş Milletler genel sekreterliğine sunar ve bu konularda müzakerede bulunulmasını sağlar.

Danışmanlık Statüsü Nedir?

Ekonomik ve Sosyal Konsey, sivil toplum örgütlerinin katılımı için görevli BM organıdır. Konsey bu sayede sivil toplum örgütlerinin deneyimlerini, görüş ve önerilerini alır ve sivil toplum örgütlerine de  görüşlerini uluslararası dile getirme, savunuculuk yapma imkanı sağlar. Danışmanlık Statüsü,  sivil toplum örgütlerine Birleşmiş Milletlerdeki toplantı ve oturumlara katılma ve BM yerleşkelerine erişim imkânı sağlar. Örneğin Özel Danışmanlık Statüsündeki sivil toplum örgütlerinin, her yıl düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına, 20 delege ile katılma hakkı vardır.  Toplantılara yazılı açıklama göndermek ve toplantıda sözlü açıklama yapabilmek bu olanaklardan bazılarıdır.  Toplantılara katılan ülkelerin temsilcileri ile görüşmek, lobicilik yapmak, dünyanın her ülkesi ile sivil toplum ağları oluşturmak çok önemli faydalarından bazılarıdır.